Sardinky v rostlinném oleji - Vítěz testu kvality v magazínu dTest 2/2016
Úvodní stránka

Vítejte na stránkách společnosti Nekton - Vrňata s.r.o.

 

Aktuálně:

Projekt: Zvýšení konkurenceschopnosti a prosperity společnosti NEKTON prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců     

Reg. číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003908

Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

Cíle: Hlavním cílem projektu je zvýšení odborných znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti Nekton - Vrňata s r.o. zaměřených zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení a udržení kvalifikace, a tím dosažení zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Projekt je svým širokým záběrem do několika oblastí orientován na celkový rozvoj pracovní způsobilosti zaměstnanců pro zvýšení jejich kvalifikace a adaptibility. Dalším cílem je prohloubení zájmu zaměstnanců o celoživotní vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávání pracovní činnosti.

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 15

NEKTON-Vrňata, s.r.o. je českou obchodní společností, která od roku 1991 dodává na tuzemský trh konzervované a chlazené mořské produkty a rybí speciality. V červnu 1991 p. Petr Vrňata získal živnostenský list na "nákup a prodej zboží", zvolil obchodní jméno společnosti "Petr Vrňata - NEKTON" a tímto začal podnikat jako fyzická osoba. Zpočátku byla jeho snaha vyplnit uvolněný prostor po rozpadu centrálních velkoobchodů a zajistit distribuci zboží, doposud dováženého výhradně a.s. Koospol. S postupem času vybudoval za pomoci svých kolegů a přátel obchodní společnost NEKTON-Vrňata, s.r.o., specializující se na dovoz a distribuci rybích konzerv a chlazených rybích výrobků.                                                                

číst dále…

Nabízené produkty

v nejvyšší kvalitě: